Dhamma

Olulisem, kui kirjutis, on see, kes loeb

Kiriku Elu

Kiriku Elu aastast 1990

1990. a. number 1. Lae alla PDF.

Otsime isa ja venda, i Vello Salo, nr. 1, Veebruar 1990.a.lk.1 [Ajakirjast “Maarjamaa” nr.2/1967]

Kõige ilusam lõpp, piiskop Eduard Profittlichi viimane kiri omastele, nr.1, Veebruar 1990.a.lk. 2-3 [kiri 8.02.1941]

Üldkalender: Veebruar, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.4

Kas filosoofia on kasulik tegevus?, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.5-6[algus”KE”nr.2/1989]

Peeter-Pauli kiriku ajaloost, koostas F.Vendelin, nr.1, Veebruar1990.a.lk.6-7

Kolm poega, tõlge Marju Riisikamp, nr.1, Veebruar1990.a.lk.7 [“Zeicher der Liebe”]

Illustratsioonid, Saale Mellowilt, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.7

Loojak, Heiti Talvik, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.8-9

Emmaus”, Murilo Mendese luuletuse tõlge ja ülevaade, Maarja Kaplinski, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.9

Taizé, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.10-11 [algus”KE” nr.3/1989]

Uudised, koostas R.Õunapuu, nr.1, Veebruar 1990.a.lk.12 [Rooma-Katoliku kogudus K-Järvel]

1990. a. number 2. Lae alla PDF.

Poenitemini et credite evangelio, preester Rein Õunapuu, nr.2, Märts 1990.a.lk.1

Üldkalender: Märts, nr.2, Märts 1990.a.lk.2

Fatima, 13. juuli 1917, tõlge Ülo Pärnik, nr.2, Märts 1990.a.lk.3-6

Jeesuslapse aed, vene keelest tõlge i.Rein Õunapuu, nr.2, Märts 1990.a.lk.7 [autor tundmata]

Kellel filosoofidest on õigus? M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.2, Märts 1990.a.lk.8-9 [algus “KE” nr.2/1989]

Kaks Kutset, Heiti Talvik, nr.2, Märts 1990.a.lk.9

Väljavõtted Jose Escriva raamatust “Tee”, nr.2, Märts 1990.a.lk.10

Roosipärja lepitusretk rahupärast maailmas, i.J.Gajek intervjuu R.D., nr.2, Märts 1990.a.lk.11-12

Pihipeegel lastele, tõlge Reet Nikkel, nr.2 Märts 1990.a.lk.13-14 [katked”Gotteslob”]

Illustratsioonid: Kristi Burmanilt, nr.2, Märts 1990.a.lk.14

Katoliku kiriku ajaloost Eestis, arhiivides tegi väljavõtteid F.Vendelin, nr.2, Märts 1990.a.lk.15-16 [preestrite nimekiri 1938-1939]

Koolikirjand Jeesusest, Lembi Riistan, nr.2, Märts 1990.a.lk.16

Mariaanid – kes nad on?, i.Jan intervjuu R.D.,nr.2, Märts 1990.a.lk.17-18

1990. a. number 3. Lae alla PDF.

Victimae paschali laudes, i.Wipo(†rast a.1046) ülestõusmispühade sekvents, tõlge i. Rein Õunapuu, nr.3(6), Mai 1990.a.lk.1

Üldkalender: Mai, nr.3(6), Mai 1990.a.lk.2

Küünla sõnum, tõlge i.R.Õunapuu nr.3(6), Mai 1990.a.lk.3-4 [“Fidesest” nr.7/1990]

Vexilla Regis Prodeunt, Venantius Fortunatus(†pärast a.600) tõlge i.R.Õunapuu, nr.3(6) Mai 1990.a.lk.4

Kaleidoskoop maailmavaadetest, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.3(6), Mai 1990.a.lk.5-6 [algus “KE” nr.2/1989]

Muna – elu sümbol, O.K. ja R.D., nr.3(6), Mai 1990.a.lk.6 [“Fides” nr.6/1988 põhjal]

Juudas Iskariot: katse ühest arusaamatust loost aru saada, Fanny de Sivers, nr.3(6), Mai 1990.a.lk.7-9

Kristlaste omavaheline jagelemine on kasulik vaid tumedatele jõududele, i J.Gajeki intervjuu R.D., nr.3(6), Mai 1990.a.lk.9

Roosipärja lepitusretk rahu pärast maailmas, Ülo Pärnik, nr.3(6), Mai 1990.a.lk.10-11

Regina Caeli, tõlge ja selgitus K.T.M., nr.3(6) Mai 1990.a.lk.12

1990. a. number 4. Lae alla PDF.

Foto: Julianus Vaivodsist, nr.4(7), Juuni 1990.a. esikaanel

Kalender: Juuni, nr.4(7), Juuni 1990.a.lk.2

Kardinal Julianus Vaivods in memoriam, i, R Õunapuu, nr.4(7), 1990.a. lk.3-4

Mõnda Katoliku Kiriku hierarhiast, nr.4(7), Juuni 1990.a.lk.5-7

Lauda Sion Salvatorem, p. Thomas Aquinost tõlge i.R.Õunapuu, nr.4(7), Juuni 1990.a.lk.8-9

Usklikud ateistid ja uskmatud kristlased, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.4(7), Juuni 1990.a.lk.10-11 [algus „KE” nr.2/1989]

Isa Guy Barbier Eestis, nr.4(7), Juuni 1990.a.lk.12 [koostaja selgusetu]

Eluvaatlus ja evangeeliumiuurimine, nr.4(7), 1990.a.lk.12-13

Tähelepanu Tallinna koguduse liikmed…, nr.4(7) Juuni 1990.a.lk.13 [järelregistreerimine]

Ave Verum Corpus, nr.4(7), Juuni 1990.a.lk.14

1990. a. number 5 . Lae alla PDF.

Rehabiliteerimistõend, nr.5(8), Juuli 1990.a. esikaanel

Kalender: Juuli, nr.5(8), Juuli 1990.a.lk.2

Uut Eesti Apostelliku Administraatori martüüriumi kohta, nr. 5(8), Juuli 1990.a.lk.3

Vaimulike riietus väljaspool liturgiat, nr.5(8), Juuli 1990.a.lk.4-5 [koostamisel kasutatud Lexikon für Theologie und Kirche, Herder 1986]

Käisime Rootsimaal, Mihkel Pilv, nr.5(8), Juuli 1990.a.lk.6-8

Kes tahaks veel olla omakasupüüdmatu?, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.5(8), Juuli 1990.a.lk.8-9 [algus „KE” nr.2/1989]

Kahekümnenda sajandi Agnes, tõlge Siiri Rebane, nr.5(8), Juuli 1990.a.lk.10-11 [kommentaar R.Õ.]

Adoro te devote, p. Thomas Aquinast, nr.5(8), Juuli 1990.a.lk.12

1990. a. number 6 . Lae alla PDF.

Kalender: August, nr. 6(9), August 1990.a.lk.2

Mõtteid Maarja taevavõtmise päeval, isa Pentti Laukama, nr.6(9), August 1990.a.lk.3

Vaimulikud rõivad ja paramendid liturgias, nr.6(9), August 1990.a.lk.4-5[ülevaade Lexikon für Theologie und Kirche järgi]

Otsida Jumalat seljakott seljas, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.6(9), August 1990.a.lk.6-7 [algus „KE” nr.2/1989]

5.september…, nr.6(9), August 1990.a.lk.7[tõlge poola keelest]

Neitsi Maarja Islami pärimuses ja koraanis, Ülo Pärnik, nr.6(9), August 1990.a.lk.8-10

Kuidas usku saab kuulutada?, i.Franz Voss SCJ, nr.6(9), August 1990.a.lk.10 [“Fidesest” nr.8/1990]

Caritase delegatsioon Eestis, ülevaate koostas i.R.Õunapuu, nr.6(9), August 1990.a.lk.11-12

Palverännak Aglonasse, nr.6(9), August 1990.a.lk.13

Koguduse külalised, nr.6(9), August 1990.a.lk.13

„Kiriku Elu” erinumber, nr.6(9), August 1990.a.lk.13

Ave Regina caelorum, nr.6(9), August 1990.a.lk.14

1990. a. number 7. Lae alla PDF.

Foto: piiskop Eduardus Profittlich jagamas oma esimest pontifikaalõnnistust, nr.7(10), September 1990.a esikaanel

Eessõna, i.R.Õunapuu, nr.7(10), September 1990.a.lk.2

Püha Isa jõulukink Eesti katoliiklastele, -n., nr.7(10), September 1990.a.lk.3-5 [taas avaldatud ajakirjast „KE” nr.1/1937]

Voldemar Ugarenko mälestustest, nr.7(10), September 1990.a.lk.6

Intervjuu Günther-Johannes Stipaga, intervjueerinud R.Õ., nr.7(10), September 1990.a.lk.7-12

Kirik läbielamusena, Eduard Profittlich, nr.7(10), September 1990.a.lk.13 [„KE-st” nr.12/1933]

Katoliku kiriku riitused, Eduard Profittlich, nr.7(10), September 1990.a.lk.14

Katoliikluse olemusest, Eduard Profittlich, nr.7(10), September 1990.a.lk.15-16 [„KE” nr.3/1934]

Piiskop Eduarduse viimane kiri, Eduard Profittlich, nr.7(10), September 1990.a.lk.16-19 [ka saksakeelne originaal]

Juurdlustoimik nr 1826 Eduard Markuse pg. Profittlichi süüasjas, nr.7(10), September 1990.a.lk.20-29

Mõni sõna saateks, i. R.Õunapuu, nr.7(10), September 1990.a.lk.30

Jutlus, Eduard Profittlich, nr.7(10), September 1990.a.lk.30-31 [„KE” nr.12/1937]

In paradisum, nr.7(10), September 1990.a.lk.32

1990. a. number 8(11). Lae alla PDF.

Kalender: Oktoober, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.2

Kõik on kogunenud…, i.R.Õunapuu, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.3

Roosipärg, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.4

Roosipärja meditatsioonid, Charles de Faucauld, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.6 [tõlkija puudub]

Liturgias kasutatavad esemed, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.7

Otsida Jumalat igapäevases töös, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.8-9 [algus „KE” nr.2/1989]

Neitsi Maarja ilmumised Hrushivis, N.Sadunaite tõlge Ü.Pärnik, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.10 [Geborgen im Schatten Deiner Flügel]

Uudised, koguduse elust, maailmast, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.11

Foto: p.Stefanuse kirik Leimersdorfis, nr.8(11), Oktoober 1990.a.esikaanel [piiskop Profittlichi kodukirik]

Ave Maris Stella, nr.8(11), Oktoober 1990.a.lk.13

1990. a. number 9(12). Lae alla PDF.

Kalender: November, nr.9(12), November 1990.a.lk.2

Püha missa eesti keeles, i.R.Õunapuu, nr.9(12), November 1990.a.lk.3

Jutlus põhjamaade noorsooga kohtumisel Vadstenas 10.06.1989.a., Johannes Paulus II, nr.9(12), November 1990.a.lk.4-5

Viha ja lepitus Iirimaal, Ph. Freel ja Ed. Mulhollandi intervjuu R.D., nr.9(12), November 1990.a.lk.6

Pühitsused ja õnnistused, nr.9(12), November 1990.a.lk.7

Otsida Jumalat igapäevases töös, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.9(12), November 1990.a.lk.8 [algus „KE” nr.2/1989]

Need, kes palvetasid päikese poole, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.9(12), November 1990.a.lk.9

Missa pro de fundis, tõlge i.R.Õunapuu, nr.9(12), November 1990.a.lk.10-12 [„Dies irae” tõlkimises osales Paul-Erik Rummo]

Viimane abi surijatele, tõlge Ülo M. Pärnik, nr.9(12), November 1990.a.lk.13

Õde surm, tõlge Ülo M. Pärnik, nr.9(12), November 1990.a.lk.13

Te lucis ante terminum, komplektooriumihümn tõlge Rein Õunapuu, nr.9(12), November 1990.a.lk.14

1990. a. number 10(13). Lae alla PDF.

Illustratsioon: Valga Katoliku kiriku esifassaad restaureerimisprojektist, nr.10(13), Detsember 1990.a. esikaanel

Kalender: Detsember, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.2

Katoliku kirik pärast Vatikani II kirikukogu, diakon Pentti Laukama, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.3 [loengu kokkuvõte]

Need, kellele Jumal ennast ilmutas, M.Malinski tõlge i.R.Õunapuu, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk..4 [algus “KE” nr.2/1989]

Protsessioonid minevikus ja tänapäeval, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.5

Observatori” viimane artikkel „Kiriku Elus”, Bruno Abraitise mälestused, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.6 [kommentaar R.Õ.]

Katoliku kogudus Valka, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.6-8

Fotod: Valga kirikust 1940.a. Ja 1990.a., nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.7

Illustratsioon: Valga kiriku põhiplaan arhitekt I.Kannelmäe, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.8

Uudised, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.9

Creator alme siderum, advendihümni tõlge i.R.Õunapuu, nr.10(13), Detsember 1990.a.lk.10

Share this post

SättedSobib