Dhamma

Olulisem, kui kirjutis, on see, kes loeb

Kiriku Elu

Kiriku Elu sisukord aastast 1933

1933

(peatoimetaja: Robert Lenzbauer)

Kiriku Elu, nr.1 jaanuar 1933.a.lk.1

Pühale Kirikule, M.J.T., nr.1 jaanuar 1933.a.lk.2

Jõulud, E.P., nr.1 jaanuar 1933.a.lk.2-3

Eukaristiline kongress Kopenhaagenis, R.S., nr.1 jaanuar 1933.a.lk.3-5

Keelatud Piibel, H.V., nr.1 jaanuar 1933.a.lk.5-6

Näiteid ja õpetusi: Mälestussammas Kristus-Kuningale; Juudi soost naise tee usule; Misjonitöö Kolumbias; Haridus ja usk; Tagasi Emakirikule; Bulgaaria suurim katoliku kirik maha põlenud; Abielulahutamise protsessid Roomas; Ema laulatuse pärg; Lihtne loogika; Küll oleme me vaesed!; Usu õnnest, nr.1 jaanuar 1933.a.lk.7-8

Paavsti õnnesoovid Vatikani raadio kaudu. Erakordne “Püha aasta”, nr.2 veebruar 1933.a.lk.9-10

“Et kõik üks oleksid”(Mõtteid ülemaailmseks palveoktaaviks), E.P., nr.2 veebruar 1933.a.lk.10-11

Hääl ristiusu algpäevilt (Antiookia Ignaatiuse pühaks, 1.veebruar), nr.2 veebruar 1933.a.lk.12-13

Maria küünlapäev, nr.2 veebruar 1933.a.lk.13-14

Paavsti kroonimise päev, R., nr.2 veebruar 1933.a.lk.14-15

Tähelepanuäratava anglokatoliikline manifest, nr.2 veebruar 1933.a.lk.15

Näiteid ja õpetusi: Hollandis hakkab maksma seadus jumalateotamise vastu; Katoliku vaimulikkude üldstatistika; Katoliiklise ajalehe juubel Prantsusmaal; Poola püstitas Jeesuse Südamele mälestussamba; Misjonitest: Lille; India; Cubang (Angoola); Hiina; Kanaada; Albaania, nr.2 veebruar 1933.a.lk.15-16

Tuhkapäev, E.P., nr.3 märts 1933.a.lk.17-18

Paast, õilis aegade poolt õigustatud traditsioon, T., nr.3 märts 1933.a.lk.18-19

Kultuuri võitlus Mehhikos, R., nr.3 märts 1933.a.lk.19-20

Enamlisest põrgust päästetud, R., nr.3 märts 1933.a.lk.21

Väike palve, R.S., nr.3 märts 1933.a.lk.21

Unioonipüüded meie päevil. 1.Anglikaani kirik rekatoliseerumas, nr.3 märts 1933.a.lk.22-23 [järgneb]

Näiteid ja õpetusi: Katoliku Kiriku saladus; 2000 kirja nädalas; Hauakaevurid; Ka Itaalia kaitsev Jumala au; Goethe ja indeks (keelatud raamatute nimestik); “Õnnistegija!”; Misjonitest: Hiinas katoliiklasi 2,5 miljonit, nr.3 märts 1933.a.lk.23-24

Ülestõusmine, “Me oleme lunastatud!”, B., nr.4 aprill 1933.a.lk.25-27

Püha aasta 1933, R., nr.4 aprill 1933.a.lk.27-29

Unioonipüüded meie päevil. 2. Anglikaani kirik ja Rooma, E.P., nr.4 aprill 1933.a.lk.29-30

Bulgaaria laulatus, R., nr.4 aprill 1933.a.lk.30-31

Näiteid ja õpetusi: Kardinal Frühwirth surnud; Frantsiskaanlaste ordu statistika; Kaks Buddhausu juhti katoliku ordumeesteks; Misjonitest: Misjoni seisukord Jaapanis; Hinduism ja Katoliku Kirik, nr.4 aprill 1933.a.lk.31-32

Maarjamaa, M.I.T., nr.5 mai 1933.a.lk.33

Maria kuu, B., nr.5 mai 1933.a.lk.33-34

Miks on katoliku vaimulikud vallalised?, B., nr.5 mai 1933.a.lk.34-36

Unioonipüüded meie päevil. 3.Unioonipüüded protestantide keskel, E.P., nr.5 mai 1933.a.lk.36-37 [järgneb]

Igavesest linnast, nr.5 mai 1933.a.lk.38

Näiteid ja õpetusi: Üks omapärane esikommunioon; 20000 mõrsjapaari paavsti juures; Üks neegri päälik kirjutab oma elumälestusi; Jumala saatel; Misjonitest: Kino misjoni teenistuses; Üks moodne palverännak; Jaavas – Ristiusu edusammud, nr.5 mai 1933.a.lk.38-40

Looja – Vaimu imetööd, E.P., nr.6 juuni 1933.a.lk.41-42

“Tu es Petrus!”, R., nr.6 juuni 1933.a.lk.42-44

Unioonipüüded meie päevil. 4.Maailma unioonikonverents Genfis ja Stockholmis, E.P., nr.6 juuni 1933.a.lk.45-46

Katoliku Kirik ja Vene Õigeusu Kirik. Mõtteid oleviku probleemidest, E.P., nr.6 juuni 1933.a.lk.46-48

Näiteid ja õpetusi: Igavesest Linnast; Omapärane tee kirikusse; Mäng abinõuna Jumala vastu, nr.6 juuni 1933.a.lk.48

Maarja sõnajalg, M.I.T., nr.7 juuli 1933.a.lk.49

Armulaua karika küsimus, H.W., nr.7 juuli 1933.a.lk.49-51

Miks on katoliku vaimulikud vallalised?, B., nr.7 juuli 1933.a.lk.51-53

Katoliku Kiriku riitused, E.P., nr.7 juuli 1933.a.lk.53-54

Miks Room ei läinud Stokholmi ega Lausanne’i?, E.P., nr.7 juuli 1933.a.lk.55-56

Näiteid ja õpetusi: Katoliiklaste elust Riias, nr.7 juuli 1933.a.lk.56

“Sina aga ei ole mitte tahtnud!”, nr.8 august 1933.a.lk.57-58

Jaapan, K.M., nr.8 august 1933.a.lk.58-60

Omapärane tee Katoliku Kirikusse, tõlk E.J., nr.8 august 1933.a.lk.61-62

Miks vene suurvürst Vladimir kreeka riituse vastu võttis, E.P., nr.8 august 1933.a.lk.63-64

Näiteid ja õpetusi; Igavesest Linnast; Jumala ja teaduse teenistuses; Ladina ühendus; Paavsti suur osavus vanus keelis, nr.8 august 1933.a.lk.64

Tänamisest, E.P., nr.9 september 1933.a.lk.65-66

Koju poole…, R.S., nr.9 september 1933.a.lk.66

Tähelepanu äratavaid konversioone, nr.9 september 1933.a.lk.66-67

Hiina. Mõned vaatlused ja pildid misjonitegevusest Hiinas, K.M., nr.9 september 1933.a.lk.67-68

Katoliku Kiriku sallimatus Vene Õigeusu Kiriku vastu?, E.P., nr.9 september 1933.a.lk.69-70

Ühe märtri päevikust.”Vene kannatuspiiskopi Msgr. Sloskan’i ristitee”, nr.9 september 1933.a.lk.70-71

Näiteid ja õpetusi: Suurtelt õpetlastelt teaduse ja ristiusu kohta; Igatsus pihi järele; Protestantlik otsus Hispaania ordumeeste kohta, nr.9 september 1933.a.lk.72

Hümn, M.I.T, nr.10 oktoober 1933.a.lk.73

“Katoliku Kirik – kõigi kirikute ema”. Rootsi piiskopi Stadener’i otsus, nr.10 oktoober 1933.a.lk.73

Kristus Kuningas (Viimaseks oktoobri pühapäevaks), B., nr.10 oktoober 1933.a.lk.74-76

Ühiskondlik nädal Reimsis, R.B., nr.10 oktoober 1933.a.lk.76-77

372 protestandi vaimulikku katoliku usku läinud, nr.10 oktoober 1933.a.lk.77

Hiina. Mõned vaatlused ja pildid misjonitegevusest Hiinas, K.M., nr.10 oktoober 1933.a.lk.78-79

Näiteid ja õpetusi: Nõukogude riigi hirmuvalituse all; “Rahvusliku suuruse aluspõhi”, nr.10 oktoober 1933.a.lk.80

“Katoliku Kirik Eestis” 1.Eesti katoliiklased Roomas 2.Eestimaa Apostlik Administraator Püha Isa juures 3.Eestimaale seatakse Apostlik Nuntsiatuur, E.P., nr.10 oktoober 1933.a.lk.81-82

Paavst Leo XIII. Kolmekümnendaks surmaaastaks, B.K., nr.10 oktoober 1933.a.lk.82-84

Tubli viiendik maailma katoliiklik, nr.10 oktoober 1933.a.lk.84

Punasest paradiisist tagasi pöördunud, nr.10 oktoober 1933.a.lk.84-85

Aafrika. Misjonialalt Aafrikast, nr.10 oktoober 1933.a.lk.85-87 [järgneb]

Kirikupidu Tartus!, R., nr.10 oktoober 1933.a.lk.87-88

Näiteid ja õpetusi: Õigeusuline ülempiiskop Kirikuga ühendatud; Sajaaastane katoliku Chikago, nr.10 oktoober 1933.a.lk.88

“Kiriku Elu” mürk? Katoliku Kirik ja evangeelne vabadus, E.P., nr.12 detsember 1933.a.lk.89-90

Rüvetamatu, E.P., nr.12 detsember 1933.a.lk.90-91

Katoliku Kiriku raske saatus Venemaal, nr.12 detsember 1933.a.lk.91

Kirik läbielamusena, Ühe Rooma ränduri mõtted, E.P., nr.12 detsember 1933.a.lk.92-93

Aafrika. Misjonialalt Aafrikast, nr.12 detsember 1933.a.lk.93-95

Katoliku ajakirjandus, nr.12 detsember 1933.a.lk.95

Näiteid ja õpetusi: Tähelepanu äratavaid konversioone; Ülev kiitus ühele katoliku ajalehele, nr.12 detsember 1933.a.lk.96

Share this post

SättedSobib