Dhamma

Olulisem, kui kirjutis, on see, kes loeb

Palve

Examen

Südametunnistuse läbikatsumine.
Siin pakutud palved ja meetodid põhinevad peaaegu viiesaja-aastasel jesuiitide vaimulikul traditsioonil. Need võivad aidata sind kasvada lähemale Jumalale ja kogeda jesuiitide vaimsust. Püha Ignatius uskus, et ta sai Jumalalt erilise kingituse mitte ainult tema enda kristliku elu rikastamiseks, vaid ka teistega jagamiseks. See kingitus oli meetod, viis otsida ja leida Jumalat kõiges ja saavutada vabadust, et lasta Jumala tahtel toimuda maapeal. See palveviis aitas Ignatiust avastada Jumala häält oma südames ja kogeda ühtekasvamist Jumala tahtega. Jesuiitide jaoks on see igapäevane südametunnistuse läbikatsumine ehk Examen.

Südametunnistuse läbikatsumine.

Selle palvega proovime leida Vaimu “liigutusi” meie igapäevases elus, kui me mõtiskleme oma päeva üle. Seda võib palvetada igalpool: kodus, koolis, raamatukogus ja tööl. Enamasti tehakse seda kaks korda päevas: lõunapaiku ja enne magamaminekut. Selle sooritamiseks on 5 lihtsat astet, mis kokku peaks võtma umbes 10-15 minutit. Järgnevalt on üks tõlgendus nendele astmetele, et näha Jumala Vaimu tegevust meie päevas. Läbi selle palvemeetodi võid sa kasvada enesetunnetuses ja võid muutuda tundlikumaks oma vaimu liikumistele, selle igatsuste, jõududega ja avad ennast rohkem abile mida Jumal tahab pakkuda.

examen

Võimalik alla laadida pdf versiooni lühemast Examenist, ‘magis2005

Enne kui sa alustad: püüa leida koht, kus sind võid olla võimalikult häirimata ja kuhu kostub võimalikult vähe ilmakära. Enne kui alustad võid süüdata küünla või muuta valgustust, et tähistada palve algust. Istu rahulikult ja jää vaikseks; rahune, pane tähele ruumi temperatuuri, inimesi, kes su ümber on, vaikust, oma hingamist, oma keha ja oma tundeid. Ära lösuta.

1.
Mõtle et oled Jumala ligiolus.
Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme. (Ap. teod)
Sõltumata sellest, kus sa oled, mäe otsas või orus, linnas või maal, rahva seas või üksinda, oled sa olend keset loodut. Kui sa vaikseks jääd siis taju, et Jumal on sinus, loodus, mis sind ümbritseb, sinu kehas ja nendes kes on sinu ümber.

Looja kes sind lõi hoolitseb sinu pärast. Jumala Vaim, Kristuse poolt saadetuna, meenutab sulle, et sul on andeid, mis aitavad loomist lõpule viia. Palu Püha Vaimu nägemaks kõike, mida näed armastusega. “Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu … tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle … ta loodab kõike” (1 Kor.)

2. Vaata oma päev üle tänades kõikide kingituste eest.
Ja Maarja ütles: “Mu hing ülistab Issandat … sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi”
Ole konkreetne ja lase erilistel rõõmuhetkedel päevast meenuda. Näiteks meenuta lapse naeru, kellegi naeratust, mõnda õppetundi, mida mõistsid või hoopis hommikukohvi lõhna, midagi head mida sõid. Vaata üle mida oled saanud ja mida sa annad. Täna Jumalat tema heategude eest.
Vaata ka sellele mis sul juba olemas on ja mis aitavad sul päeva mööda saata. Meenuta tugevust rasketel hetkedel, oskust lootusega nendest läbi vaadata, oma huumorimeelt ja usuelu, oma mõtlemisvõimet ja tervist, perekonda ja sõpru.
Jumal Isa annab need sulle, et sind täielikult ellu kaasata. Kui sa vaatad läbi oma päeva üksikasju, täna Jumalat Tema kohalolu eest, suurtes ja väikestes asjades sinu elus.

3. Palu Püha Vaimu.
“Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse” (Jh. 16)
Palu Jumalat et ta saadaks oma Püha Vaimu et sa võiksid vaadata oma tegude ja suhtumiste ja motiivide peale ausalt ja püsivusega. Püha Vaim aitab sul näha oma elu lugu, kui teekonda vabanemise poole. Vaim annab sulle vabaduse vaadata enda peale ilma hukkamõistu ja enesega rahuloluta, olles niimoodi avatud kasvamisele. Palu, et sa õpiksid ja kasvaksid oma mõtisklustes, õppides niimoodi paremini tundma, nii ennast kui Jumalat.

4. Vaata üle oma päev.

“Katsuge iseendid läbi kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees?” (2 Kor.)
See on pikim aste. Meenuta oma tegusid; vaata läbi nende asjaolud. Otsi “liigutusi” oma südames ja muutusi endas võrreldes sellega mis enne oli. Küsi millega sa olid seotud ja kellega sa koos olid, kas tahtsid kedagi ära kasutada, vaata oma lootusi ja kahtlusi. Kindlasti mitmed olukorrad näitavad, et su süda oli “jagatud”- kahtlemas aitamise ja möödavaatamise, mahategemise ja julgustamise, kuulamise ja ignoreerimise, noomimise ja andeksandmise, rääkimise ja vaikimise, hoolimatuse ja tänu vahel. Pea meeles, et see ei ole aeg, et mõtelda oma puuduste üle vaid, et vaadata koos Jumalaga sellele kuidas sa oled vastanud tema kingitustele. Vaata, kus sa käitusid vabalt, tehes kindla valiku mitme võimaluse vahel. Vaata, kus läksid vooluga kaasa. Kui aitasid kedagi, siis kas tegid seda selleks, et teine abi saaks või hoopis, et seda lugu teistele rääkida või et teist inimest maha teha.
Harjumusi on väga kasulik selles palves tähele panna. Kas märkad mingit olukorda, kus kaotad oma vabadust. Hakkad kurtma, kui ülekohtused teised inimesed on ja hakkad ennast haletsema või teisi taga rääkima või oled millestki sõltuv.
Vaata positiivset ja negatiivset. Kus Jeesus aitas sind teha head valikut. Kui oleksid mingi valiku saanud paremini teha ja kui said selleks mingi vihje, siis pane seda tähele, see on Jumala arm sinu elus. Examen aitab sul olla nende suhtes tähelepanelikum.
Mis reaktsioonid sind aitasid ja missugused halvasid?
Pane tähele teisi viise kuidas Jumal sinuga kontakti otsib. Selles palves märkad ka teisi viise kuidas Jumal sinuga kõneleb: Pühakirja kaudu, missa ajal, vaimulikku kirjandust lugedes, teiste inimeste kaudu. Lase Temal rääkida, sind proovile panna, julgustada ja õpetada. Kristus kutsub sind pidevalt üles oma ligimest armastama ja aitab sind seda teha.

5. Kõnelemine Jeesusega.
Vaata, otsekui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes. (Jer.)
Kujuta ette teda enese juures, istumas sinu kõrval või seismas sinu ees. Võibolla hoiab ta oma kätt su õlal.
Sa saad temale rääkida sellest, mis on valesti läinud, tundes kahetsust oma südames, aga ka tänu tema andeksandmisest.
Räägi oma tunnetest ja kõigest mis sinus toimub, jaga oma muret. Mõista, et vajad Jumalat ja täna teda rahu ja usu eest.
Otsusta koos Jeesusega, et lähed edasi koos Temaga tehes seda mis kohane.

Lõpetuseks loe Meie Isa.

Sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita … Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja … vali nüüd elu (5. Moos.)

Kui oled seda palvet mõni kord läbi teinud leiad endale sobiva rütmi ja võid erinevatel osadel pikemalt peatuda.

Meie elu eesmärk on elada igavesti Jumalaga.
Jumal kes meid armastab, andis meile elu.
Meie vastamine sellele armastusega laseb Jumala elul lõputult meisse tulla.

Kõik asjad siin maapeal on Jumala kingid,
antud meile, et saaksime Jumalat paremini tunda
ja temale paremini armastusega vastata.

Seega, me hindame neid ja kasutame Jumala kingitusi
niipalju, kui nad aitavad meil areneda, kui armastavad isikud.
Kuid kui ükski neist kingitustest muutub meie elu keskpunktiks
siis nad vahetavad välja Jumala
ja takistavad meie teekonda eesmärgini.
Igapäevaelus peame ennast balanseerima
nende loodud kingituste vahel, niipalju kui meil on valikut
ja meil ei ole mingi kohustusega seotud.
Me ei peaks tahtma tervist või haigust,
rikkust või vaesust, edu või läbikukkumist, pikka või lühikest elu, rohkem kui midagi muud.
Kõigel on võimalus kutsuda meis esile
sügavamat arusaamist meie elu Jumalast.

Meie ainuke igatsus ja ainuke soov peaks olema see:
Ma tahan ja ma valin seda, mis paremini
Jumala elu teostumiseni minus.

-püha Ignatius Vaimulike harjutuste alguses

Read this document on Scribd: examen

Share this post

SättedSobib