Dhamma

Olulisem, kui kirjutis, on see, kes loeb

Kiriku Elu

Kiriku Elu aastast 1935

Lae alla PDF. numbrid 1-9

Lootus uuel aastail!, M.I.T, nr.1, jaanuar 1935.a. esikaanel

Kristlik optimism, E.P., nr.1, jaanuar 1935.a.lk.1-2

Katoliku Kiriku maailmamisjon, nr.1, jaanuar 1935.a.lk.2-3

Kas tsölibaat on loomuvastane?, E.P. nr.1, jaanuar 1935.a.lk.3-4

Eukaristiline suurkongress Buenos-Aireses, nr.1, jaanuar 1935.a.lk.4-6

Sajandite tuha alt, M.J.T., nr.1, jaanuar 1935.a.lk.5-6 [järgneb]

Kardinal Pietro-Gasparri surnud, nr.1, jaanuar 1935.a.lk.6-7

Suurim ohver, nr.1, jaanuar 1935.a.lk.7

Filmitäht jutustab kinost, nr.1, jaanuar 1935.a.lk.8

Jumalariigist: Katoliku Kirik Tšehhoslovakkias; Kiriku-vaenuliste seaduste muutmine Hispaanias; Näitlejanna nunnaks; Inglise kuulus lendur sai katoliiklaseks; Katoliku liturgia Jaapani ringhäälingus; Neli noort indiaanitari astusid Brigitta kloostrisse; Jugoslaavia kuningatari südamlik tänutelegramm Püha Isale; Püha Isa lõuendil, nr.1, jaanuar 1935.a.lk.8

Meistri jalge ees, M.I.T, nr.2, veebruar 1935.a.esikaanel

Nurisev rahvas (pühapäev „Septeagesima”), R.L., nr.2, veebruar 1935.a.lk.9-10

Peetrus Kaljumees, P.M., nr.2, veebruar 1935.a.lk.10-11

Paavsti elust, Paavsti Kroonimise päevaks 12. veebruaril, Dr. V.H., R.L., nr.2, veebruar 1935.a.lk.11-12

Kuninganna Kristiine – kas ebakõlbulik film?, nr.2, veebruar 1935.a.lk.12

Katoliku Kirik Ungaris, Felix Wiercinsky, nr.2, veebruar 1935.a.lk.12-13

Kristus igavese jää maal, nr.2, veebruar 1935.a.lk.13-14

Võltsing, E.P., nr.2, veebruar 1935.a.lk.14-15

Sajandite tuha all, M.J.T, nr.2, veebruar 1935.a.lk.14-15 [järgneb]

Kirik ja riik, Ühest Mussilini artiklist, nr.2, veebruar 1935.a.lk.15-16

Jumalariigist: Annetuse tagasilükkamine; Pariisi misjoni-seltsi uusim statistik; Katolitsism Kanadas; Ilmavaate võitlusist Saksamaal; Andmed katoliku orduõdede kohta Ühendriikides; 533 avalikku raamatukogu; Polcare uskliku katoliiklasena surnud; Protestantlik pastor oma tütrega katoliku usku, nr.2, veebruar 1935.a.lk.16

Võitlus ja võit (pühapäev „Invocabit”), P.Berard, nr.3, märts 1935.a.lk.17-18

Primaadi tõotussõnad – ehtsad Jeesuse sõnad, E.P., nr.3, märts 1935.a.lk.18-20

Kõrvapiht (Ühe teiseusulise mõtteid), Observator, nr.3, märts 1935.a.lk.20-21

Üks märterpiiskop meie päevilt, Oriens, nr.3, märts 1935.a.lk.21-23

Sajandite tuha alt, M.J.T, nr.3, märts 1935.a.lk.22

Kas viies evangeelium, nr.3, märts 1935.a.lk.23

Jumalariigist:Vana Tshekisti tunnistus; Kardinal Bourne surnud; Jutlustamine tänaval; Kangelased; Kuulus inglise lendur katoliiklaseks; Eestist, nr.3, märts 1935.a.lk.24

Foto: Pääpiiskop Antonio Zecchini †, nr.4, aprill 1935.a.lk.25

Pääpiiskop Antonio Zecchini surnud, nr.4, aprill 1935.a.lk.26

Katoliku Kirik pole mitte rahva vaid rahvaste Kirik, T.Kraus, nr.4, aprill 1935.a.lk.26-27

Toomas Moorus, inglise Kuninga Henry VII lordkantsler – pühak?, G. St., nr.4, aprill 1935.a.lk.27-29

Ristiusk Mait Metsanurga uusimas teoses „Ümera jõel”, G.Stipa, nr.4, aprill 1935.a.lk.29-31

Ema pisarad, nr.4, aprill 1935.a.lk.29-20 [inglise keelest]

Jumalariigist: Protestantismist Austrias; Kuningas Alberti õde astus kloostrisse; Paavsti annetus ungarlastele; Helsingi Püha Maarja Keskkool; Nimetamisi Soome Apostelliku Vikariaadi preesterkonnas; Preestri kangelastegu; Silmapaistev konversioon; Usk on tugevam kui kunagi varem; Eestist; Toimetusele saadetud kirjandus, nr.4, aprill 1935.a.lk.31-32

Paavsti rahuhüüd (Kõnest salakonsistooriumis 1. aprillil), nr.5, mail 1935.a.lk.33-34

Joosep, Maarja mees, P.Robert, nr.5, mail 1935.a.lk.34-35

Katoliiklik vaim eestlase hinges, Katoliikluse ja eestluse põimumine Lutsi Maarahva omapära kujunemisel, Reg. S., nr.5, mail 1935.a.lk.36-37

Arv 666, E.P., nr.5, mail 1935.a.lk.37-38

Konversiooni viis järku, Katoliku Kirikusse ületuleva protestandi elamusi, nr.5, mail 1935.a.lk.38-40

Ema pisarad, nr.5, mail 1935.a.lk.38-39 [inglise keeles] [lõpp]

Jumalariigist: Liturgiline liikumine protestantismis; Jaapani piibliuurijate vastu; Kalevala juubelipidustusist Soomes; Eestist, nr.5, mail 1935.a.lk.40

Püha Vaim ja Kirik, nr.6, juunil 1935.a.lk.41-42

Usk ja mõtteteadus, Võitlus Jumala pärast, nr.6, juunil 1935.a.lk.42-43

John Fisher, katoliku piiskop, nr.6, juunil 1935.a.lk.43-45

Ohvrisurm Mehhikos, nr.6, juunil 1935.a.lk.45-46

Katoliku kirjandusest Ungaris, nr.6, juunil 1935.a.lk.46-47

Mart Raidla näeb maailma, Reg. S-i veste, nr.6, juunil 1935.a.lk.46-47 [järgneb]

Jumalariigist: Poolast; Ristimärk; Hiina peaminister ristitud; Kardinal Gasparri heldusest; Uus Vestministri pääpiiskop; Juutide kiitus kardinal Bourne’ile; Ülestõusmispühad Hispaanias; Uskon Sanoma; Katoliiklik Hollandi; Eestist; Toimetuselt, nr.6, juunil 1935.a.lk.47-48

Katoliku märtrid, Püha Toomas Moorus, Püha John Fisher, Inglise suured humanistid, nr.7, juuli 1935.a.lk.49-51

Eestlus ja Kristlus, Spectator, nr.7, juuli 1935.a.lk.51-52

Mõnda abielulahutuse küsimusest, nr.7, juuli 1935.a.lk.52-53

Uus elu prantsuse katolitsismis, nr.7, juuli 1935.a.lk.54-55

Jumalariigist: Friedrich Bodelshwingh; Norra ja Rooma keskajal; Katolitsism – maailma ainuke lootus; Iirimaa suurim helilooja katoliiklaseks; Moodne paganlus; Kirik jaama ooteruumis; Konversioone; Aktiivne konvertiit; Arvulisi andmeid Ühendriikide katoliiklasist; Paavstlik legaat Melbourne’is; Mitte-katoliiklase muljeid pühast Missast; Vabaduse saavutamise mälestuseks; Poola noorsoo aateline tegu Jumalasalgavuse hädaohu vastu; Eestist; Toimetuselt, nr.7, juuli 1935.a.lk.55-56

500.000 katoliiklase kogunemine Prahas, nr.8, august 1935.a.lk.57-58

Dogma luteri kirikus, E.P., nr.8, august 1935.a.lk.58-59

Kas luterlane tohib saada katoliiklaseks?, E.P., nr.8, august 1935.a.lk.59-60

Usulised rahutused Jugoslaavias, Piiskop inimõiguste kaitsjana, nr.8, august 1935.a.lk.60-61

Deviisiprotsessid Katoliku ordurahva vastu, nr.8, august 1935.a.lk.61-62

Katoliiklik Hollandi, Dr. J.R.L, nr.8, august 1935.a.lk.62-64 [„KE” erikirjasaatjalt]

Mart Raidla näeb maailma, Reg. S-i veste, nr.8, august 1935.a.lk.62-63 [järgneb]

Jumalariigist: Isa Peeter ja tema kari; „Kingsepp jää oma liistude juurde!”; Oletatav laulatus õhus; Marconi usutunnistus; Hollandi endine haridusminister sai katoliiklaseks, nr.8, august 1935.a.lk.64

Rohkem enesessesüvenemist, Dr. A.H., nr.9, september 1935.a.lk.65-66

Jeesusprobleem olevikus, E.P., nr.9, september 1935.a.lk.66-67

Eestlus ja kristlus, 2. Rahulise ristiusustamise katseid, Spectator, nr.9, september 1935.a.lk.67-68 [järgneb]

Võitleja valguse eest, M.J.Tolts, nr.9, september 1935.a.lk.68-69

Kunstirikas orel, nr.9, september 1935.a.lk.69-70

Daani katolitsism tõusmas, nr.9, september 1935.a.lk.70-71

Mart Raidla näeb maailma, Reg. S-i veste, nr.9, september 1935.a.lk.70-71 [järgneb]

Jumalariigist: Endine hiina preester – katoliku preester; Katoliku toodang Brüsseli maailmanäitusel 1935.a.; Katoolsest Ameerikast; Ära süüta küünalt…; Budapesti ülikool 300-aastane; Kas olid inglise märtrid äraandjad; Eestist; Toimetusele saadetud kirjandus, nr.9, september 1935.a.lk.71-72

Lae alla PDF. Numbrid 10-12

Kristliku dogma eluväärtusi. 1.Ilmutamise väärtus, nr.10, oktoober 1935.a.lk.73-74

Kas soodustab paavst sõda Abessiinia vastu?, nr.10, oktoober 1935.a.lk.74-75

Frantsiskus Assiisist, nr.10, oktoober 1935.a.lk.75-76

Poliitiline katolitsism, P. Methodius Houtkamp, nr.10, oktoober 1935.a.lk.76-77

Valeteated katoliku propaganda kohta, nr.10, oktoober 1935.a.lk.77-78

Media vitae!, J.A., nr.10, oktoober 1935.a.lk.78-79

Mart Raidla näeb maailma, Reg. S-i veerg, nr.10, oktoober 1935.a.lk.78-79 [järgneb]

Jumalariigist: Abielulahutuse probleem Ameerikas; Abielupaar astus kloostrisse; Ameerika Ühendriikide piiskopid Kiriku tagakiusamise vastu Mehhikos; Kuidas 400.000 hindut oma piiskopile viimast au annavad; Eestist; Toimetusele saadetud kirjandus, nr.10, oktoober 1935.a.lk.79-80

Vatikani diplomaatia, nr.11, november 1935.a.lk.81-81

Miks vaikib paavst?, nr.11, november 1935.a.lk.82-83

Eestlus ja kristlus, 3) Kas misjon või ristisõda?, Spectator, nr.11, november 1935.a.lk.83-85

Kristliku dogma eluväärtusi. 2. Püha Jumal, nr.11, november 1935.a.lk.85

Ungari võitlus ühelapsesüsteemi vastu, nr.11, november 1935.a.lk.86-87

Jumalariigist: Norra veteraani mälestusi; Kas Prantsusmaal tuleb uus usulise filmi ajajärk?; Paavsti õiendus; Saksamaalt (Piiskoppide karjasekirja kuulutamine keelatud; Katoliku preestrite seisukorra kohta; Kristus-Hitler); Teoloogia üliõpilasist; Haruldane usutruudus; Mustlaspreestri esimene missa; Pühim lennukil; Eskima ajakohane vaatlus; Katoliku klooster Rootsi; Tähtsaid väljakaevamisi keskaegses Oslos; Inglise palverännak püha Olevi juurde, nr.11, november 1935.a.lk.87-88

Immaculata, nr.12, detsember 1935.a.lk.88

Kristliku dogma eluväärtusi. 3. Kolmainus Jumal, nr.12, detsember 1935.a.lk.90-91

Paavstluse tähendus, nr.12, detsember 1935.a.lk.91

Katoliku noorsugu Saksamaal, nr.12, detsember 1935.a.lk.91-92

Katolitsism ja haridus, nr.12, detsember 1935.a.lk.93-94

Ristiusk oleviku igatsusena, nr.12, detsember 1935.a.lk.94

Huvitavat kirjandust usupuhastuspüha puhul, E.P., nr.12, detsember 1935.a.lk.94-96

Jumalariigist: Jesuiidivastane seadus Norras; Norra ajakirjandus selle aastase p. Olavi kohta; Mehhikost; Venemaalt; Saksamaalt (Saksa töökohtu otsus; Pöördus koju)

Share this post

SättedSobib