Dhamma

Olulisem, kui kirjutis, on see, kes loeb

Kiriku Elu

Kiriku Elu aastast 1936

Lae alla PDF. Numbrid 1-6.

Sugemeid püha Katariina kloostri ajaloost, Reginald Sorokin, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.1-2 [järgneb]

Kristliku dogma eluväärtusi. Loomingu saladus, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.2-3

Valgustav pimedus, A.Geldner, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.3-4

Ristimata laste osa teises maailmas, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.5

Majandus Jumalata, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.5-6

Jumala teed, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.6-7

Südametunnistuse hääl, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.6-7

Jumalariigist: Paavst jääb erapooletuks; Neegus tänab paavsti; Riiast; Münchenist; Isa Goughlin kõneleb jälle; Loomaarstide kaitsepühak; Eestist; Piiskop Keppleri teos eesti keeles, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.7-8

Arvustust: Naine ajas, J. Borevićius, nr.1, jaanuar 1936.a.lk.8

Sugemeid püha Katariina kloostri ajaloost, Kloostriülem Mauritius, Reginald Sorokin, nr.2, veebruar 1936.a.lk.9-10 [järgneb]

Igavene võidukäik, 12. veebruariks, Paavsti kroonimise päevaks, R.L., nr.2, veebruar 1936.a.lk.10-11

Uusi tunnistajaid Johannese evangeeliumile, nr.2, veebruar 1936.a.lk.11-12 [järgneb]

Kristliku dogma eluväärtusi. Inimese saladus, nr.2, veebruar 1936.a.lk.12-13

Ikka jälle sama küsimus: Paavst ja sõda, nr.2, veebruar 1936.a.lk.13-15

Mõtteid siserahust, nr.2, veebruar 1936.a.lk.15

Kuhu jääb õiglane Jumal?, nr.2, veebruar 1936.a.lk.15-16

Jumalariigist: Londoni ülem linnapää austab katoliku hierarkiat; Eestist; Toimetusele saadetud kirjandus, nr.2, veebruar 1936.a.lk.16

Paastuaeg, E.P., nr.3, märts 1936.a.lk.17

Lahutatute laulatamine, E.P., nr.3, märts 1936.a.lk.17-19

Ristiusk mõõgaga!, nr.3, märts 1936.a.lk.19-20

Katoliku Kirik ja kommunism, nr.3, märts 1936.a.lk.20-21

Jälle õigeksmõistev otsus!, nr.3, märts 1936.a.lk.21

Peetruse haud Vatikani basiilikas, nr.3, märts 1936.a.lk.21-22

Luteriusu jutlustaja paavst Pius XI juures, nr.3, märts 1936.a.lk.22

Paul Bourget, C.B., nr.3, märts 1936.a.lk.22-23

Hiilgavad käed, nr.3, märts 1936.a.lk.23

Jumalariigist: Trammikonduktor ja apostel; Katoliku kirikus Hollandis; Poola katoliiklaste päeva; Budapesti ülikoolis; Charles Dickensi; 16. Ungari katoliiklaste päev; Pidalitõbine roimar pöördus veel enne surma; Hiinas pöördus protestantlik vaimulik; Eestist; Paastukord, nr.3, märts 1936.a.lk.23-24

Kristuse rahu, E.P., nr.4, aprill 1936.a.lk.25-26

Kristus ja abielu, E.P., nr.4, aprill 1936.a.lk.26-28

Ristiusk mõõgaga, nr.4, aprill 1936.a.lk.28-30

Piibli käsikirjade eksikäik, nr.4, aprill 1936.a.lk.30-31

Uus stigmatiseerimine, nr.4, aprill 1936.a.lk.31

Jumal näeb seda, nr.4, aprill 1936.a.lk.31-32

Katoliku Kiriku arenemiskäigust Ühendriikides, nr.4, aprill 1936.a.lk.32

Uudised Eestist, nr.4, aprill 1936.a.lk.32

Ave Maria, nr.5 mai 1936.a.lk.33-34

Sugemeid püha Katariina kloostri ajaloost, Reginald Sorokin, nr.5 mai 1936.a.lk.34-36 [järgneb]

Anglikaani kirik, nr.5 mai 1936.a.lk.36-37

Uuemat Inglismaalt, nr.5 mai 1936.a.lk.37

Mälestus Norrast, nr.5 mai 1936.a.lk.38-39

Katolitsism Inglismaal, nr.5 mai 1936.a.lk.39

Pöördumine Kristuse poole, nr.5 mai 1936.a.lk.39-40

Jumalariigist: Murrang Masaryki usulisis vaadetes; Kõik usulised naisordud samariitlasteenistusse!; Kuningas palvetas kuninga haua ees; Endise Rootsi printsess Astridi populaarsus pärast surma; Isa Coughlin ajakirjanikuks!; Ühine Armulaud kerjustele; Kirjandust, nr.5 mai 1936.a.lk.40

Kristlane ja riik, E.P., nr.6 juuni 1936.a.lk.41-42

Katoliku kiriku tähtsus Ungari kultuurielus, G.St., nr.6 juuni 1936.a.lk.42-43

Katolitsism Soomes, A.Carling, nr.6 juuni 1936.a.lk.43-45

Juubel Ungaris, nr.6 juuni 1936.a.lk.45

Inglise kirjanik Hilaire Belloc Galilei protsessi kohta, nr.6 juuni 1936.a.lk.45-46

Katoliku Kirik ainuke vahend kommunismi ja ateismi vastu, nr.6 juuni 1936.a.lk.46

Jumalariigist: Suur Ungarlane varise hauda; Belgiast; Praegune inglise kuningas Edward VIII on käinud ka Lourdes’is; A.C.J.F.;19. Juunil; Tsehhoslovakkia katoliku raadiokuulajate liiga; Põhjamaa piiskoppide koosolek; Mungad põllumajanduse pioneerina Jaapanis; Arvusid prantsuse katoliku ajakirjandusest; Eestist; Toimetusele saadetud kirjandus, nr.6 juuni 1936.a.lk.46-48

Lae alla PDF. Numbrid 7-12.

Kolm kadunud poega”, E.P., nr.7 juuli 1936.a.lk.49-50

Kiriku Õnnistegijapilt. a)Jeesus tõeline inimene b)Jeesus ainus inimene, nr.7 juuli 1936.a.lk.50-51

Minister Marchant: Kuidas ma siirdusin katolitsismi?, P. dr. D.Michels O.P., nr.7 juuli 1936.a.lk.51-53

Usutunnistus”, Georg Renl, nr.7 juuli 1936.a.lk.54

Kangelane Veracruz’ist, Friedrich Franz Goldau järele, nr.7 juuli 1936.a.lk.54-55

Jumalariigist: Paavstlik delegatsioon maharadsha külaliseks; Eestist; Ajakirjandusest, nr.7 juuli 1936.a.lk.55-56

Igaviku heiastus, Pirita juubeliks, nr.8 august 1936.a.lk.57-58

Birgitta klooster „Mariendal”, Tema ajalugu, nr.8 august 1936.a.lk.58-59

Pühima Lunastaja ordu, G.St., nr.8 august 1936.a.lk.59-60

Ph. Birgitta õed Rootsis, nr.8 august 1936.a.lk.60

Püha Birgitta, Tema elu ja isiksus, nr.8 august 1936.a.lk.61-62

G.K. Chestertoni mälestuseks, nr.8 august 1936.a.lk.62-64

Kardinal Serédi, Üks kaasaegseid hõimurahva suurmehi, nr.8 august 1936.a.lk.64-65

Katoliku Kiriku tarvidus ja ülesanne, Tõendusi Skandinaavia mailt, Põhjamaine mõtleja, nr.8 august 1936.a.lk.65

Preester – leidlik ligimesearmastuse teostaja, nr.8 august 1936.a.lk.65-66

Saksa katolitsismi rasku seisukord”, nr.8 august 1936.a.lk.66-67

Birgittaõdede asulaid meie päevil, Reginald S., nr.8 august 1936.a.lk.67-68

Uudised Eestist; Toimetusele saabunud kirjandus, nr.8 august 1936.a.lk.68

Kas ristiusu agoonia?, E.P., nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.69-70

Vaimu ärkamine, nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.70

Mälestusi Pirita suurpäevilt, nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.71-72

Tervitusi Vallis-Mariae kloostri juubeli puhul, Püha Isa Pius XI. Apostlik Õnnistus, nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.73

Inglise birgittanunnade läkitus, Mary Teresa Jocelyn, O.SS.S., nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.73

Preester Sigbert Riethmeister †, E.P., nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.74-76

Katoliku ja luteri liturgia olemusest, E.P., nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.76-77

Jesuiidi mõrvaritena?, E.P., nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.77-78

Meie ei suuda seda taibata…”, nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.78-79

Uudised Eestist; Ajakirjandusest; Toimetusele saadetud kirjandust, nr.9/10 september/oktoober 1936.a.lk.79-80

Eesti vaimsus ja katoliiklus, Eestlane, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.81-82

Msgre Ed. Profittlich ülempiiskopiks, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.82

Hispaania ja katolitsism, E.P., nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.83-84

Punaseid jõledusi ja kristlikku kangelasmeelt, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.84-86

Püha Eukaristia, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.86-87

Paavstlik Teaduste Akadeemia. Ka muu-usulisi liikmeid. Poolametlik Vatikani teadaanne, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.87-88

Ungari katoliiklaste kongress, P. Adalbert Nèmet, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.88-90

Kas see on kultuurvõitlus?, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.90-92

Kerjuse saladus, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.90-91

Jumalariigist: Poola katoliku raadiokuulajate ühendus asutati; Hitler austab katoliku heliloojat; Katoliku arstide rahvusvaheline kongress Viinis; Punanahksed katoliiklased; Ujuv kirik Paraguays; Soome, Terijõe; Puerto Rico; Manchester; Viin; Eestist (Eesti Haridusliit); Toimetusele saadetud kirjandust, nr.11/12 november/detsember 1936.a.lk.92

Share this post

SättedSobib