Dhamma

Olulisem, kui kirjutis, on see, kes loeb

Artiklid

Kodasema kloostri hiilgus ja viletsus – Toivo Reitalu

Ajaloolist Kodasema kohta. 1994-1998.a. kronoloogia.

Kodasema kloostri hiilgus ja viletsus.
(paraku on ajalugu suures osas kirjutamata)
“KE” materjale “Frantsiskaanlaste klooster Eestisse” nr.6/7 1991;
“Mälestusi ja olustikupilte Kodasemast.” Nr.6/7 1992

Varasem aeg.
Ostmine, arhiivid.
Müümine, sõja aeg, parastsõjaaegseid märke. Kanski, eluloolist ja surm.
Eesti Katoliku kirik, tapsemalt “Katoliku Haridusselts” ostis maatuki Kodasemal 16.nov. 1936.a. 1937.a. lõpetati töökojast majaks ümberehitus. Viimane aruanne lastelaagri toimumisest Kodasemal on 1940.a. kus osales 32 last. Maja teine korrus oli siis klausuur. Parimatel aegadel elas siin 4 preestrit ja 4 ilmikvenda. Peale vend Kanski (+1970) olid veel professor hollandist ja saksa keele professor.

16.juuli 1940.a. müüs piiskopp Ed. Profittlich maja ja maa naabrile A.Kuusmanni’e, samal ajal sõlmides kasutuslepingu majale ja 4 ha maale. (Kõik praegused raskused algavad siit.)

1989.a. esitati avaldus maja ja maa tagasisaamiseks. 07.02.1991.a. anti maja ja 9,5 ha maad kasutada. Kõik ruumid vajasid remonti, ühes kohas oli katus sisse vajunud, uksed aknad purustatud.

Kodasema maja on kaks korda projekteeritud. Viimase projekti koostas O.Mellow, kui küsiti abi eelneva projekti teostamiseks. Arvestatud on piiskopi poolsete nõuetega. Projekt jäeti rahastamata ning jäi toetatuks i Guy poolt.

3.Kodasema keskuses 1994-1997 toimunu:

Esimesed preestrite kohtumised Kodasemal toimusid:
7.02.1994.a.
7. 03.1994.a.
18.04.1994.a.

1994

1. Alustasime 1.juunil 1994.a. Eha ja Toivo Reitalu.
2. 7.06-10.06.1994.a. Tallinna laager 10 last, Z.Mellow ja J. Tulev (eelnev koristus, telefon, Helen+tüdrukud)
3. 13.06. 1994.a. preestrite kohtumine
4. 15.06-22.06.1994.a. koristustööde laager. Piia, Margus Lea, Riho, Anneli jt. nädal.
5. v.Ferna, Josue, 2 tšehhi õde, P.Valk (laagri ajaks)
6. laager K- Järvelt+Tartust 4 päeva
7. Preestrite kohkumine
8. 27.08. 1994.a. astronoomialoeng P. Tenjes
9. 25.09.1994.a. Taize noored Paidest, ka Fred siin.
10. 5. 10.1994.a. “Via Sonora” kontsert. Hingedepäev
11. 28.11. 1994.a. i. Reinu missa
12. 5. 12.1994.a. preestrite kohtumine
13. 25.12. Jõulumissa i. Vello Salo
14. 26.12. Jõulukontsert Vanalinna Muusikamaja lapsed

1995

1. 2.01-06.01.1995.a. P.Valk
2. 3.01-05.01 1995.a. Ü.Pärnik 2 päeva
3. 6.01.1995.a. Kodasema laste kolmekuningakoogi pidu
4. 6.02.1995.a. preestrite kohtumine
5. 7.02.1995.a. isa Augustinus, õed ja üks külaline.
6. 15.02.1995.a. i.Guy ja kõik õed
7. 28.02.1995.a. vastlapäevapidu, karneval Kodasema lastele
8. 31.03.1995.a. Johannese vennad, külastus 2 päeva
9. 28.04.1995.a. ursuliinid Helsingist 2 päeva.
10. 25.05.1995.a. Stuttgardi “Caritas”.
11. 19.06- 23.06.1995.a. Tartu laager 21 last+i.Zbignjev ja Ilona Merzin, ka Helen Kirber.
12. 19.06.-19.07.1995.a. isa Marcel Belgiast laagrite ajaks
13. 21.06-22.06. 1995.a. P.Valk
14. 28.06.1995. John Methuen Zimbabvest ja Helsingist (meie arhitekt)
15. 7.07-17.07.1995.a. ukrainlaste laager 14 last+5 õde
16. 18.07.1995.a. Euroopa Nõukogu preestri külastus
17. 20.07.1995.a. mariaanide kindral koos i.Zbignjeviga.
18. 25. 07.1995 Eesti Kirikute Nõukogu väljasõidu istung
19. 10.08.-16.08.1995.a. Ahtme laste laager
20. 17.08-20.08.1995.a. Tallinna pühapäevakooli laste laager, i.Zbignjev.
21. 14.09.1995.a. kõigi Eestis töötavate õdede rekollektsioon.
22. 29.09.1995.a. i. R. Voss Helsingist.
23. 6.10.1995.a. Stuttgardi “Caritas”.
24. 30.10. 1995.s. õde M.Venard 2 päeva
25. 14.11.1995.a. i. Reinu missa
26. 22. 11.1995. preestrite kohtumine
27. 13. l2. l995.a i. Guy ja birgitiini õed
28. 12.12-18.12.1995 2 nädalat jõulumüüki sepikojas
29. 16.12.-19.12.1995.a. Tallinnast grupp i. Guyga
30. 19.12.1995.a. Kodasema laste jõulupuul 19 last.
31. 25.det.1995.a. isa Vello jõulumissa.
32. 26.det.1995.a. kontsert Vanalinna Muusikamaja lapsed

1996

1.11.01.John Methueni külastus.
2. 22.01 lasteaia abistamine Viisus pärast põlengut.
3. 21.04. õde Mary Venard koos ülemaga.
4. 11.05. emadepäeva missa i.V.Salo.(L.Pareki kulastus}
5. 26.06. L.Petersoni visiit koos i. Guy-ga.
6. 01.07.-28.07. lastekodulapsed K-Järvelt. 19 hinge.
7. 6.06.  “Caritas” koristamas
8. 7.07. 4 tšehhi tüdrukut +2 nunna laagrite ajaks.
9. 10.07-16.07. prantsuse skaudid
10. 14.07. P.Valk ja i.Ludwig visiit.
11.18.07 Rootsi “Caritase” külastus laagri ajal
12. 26.07.-28.07. T.Sepa muusika klass mõisas.
13. 27.07 T.Sepa klassi kontsert laagrile.
14. 29.07-2.08. Tallinna laager i.Zbignijev ja I.Vooglaid
15. 5.08-18.08. ukrainlaste laager 28 inimest, ukraina õed, sakslane Hans, ukraina preester.
16. 31.08.  “Caritas”( L.Parek), 6 inimest koristustööd.
17. 16.08. preestrite kohtumine.
18. 27.08-28.08. i.Guy grupp Tallinnast
19. 27.09. preestrite kohtumine
20. 25.12. Jõuluteenistused. V.Salo
21. 26.12. Jõulukontsert Kodasemal ja Viisu lasteaias

1997

1. 16.01. ema Teresa õed Kodasemal
2. 17.01. Tallinna lastelaager i.Ludwig ja õde Laura.
3. 21.01. preestrite kohtumine
4. 25.01. preestrite kohtumine 8 preestrit.
5. 3.04. preestrite kohtumine 8 preestrit
6. 9. 04. Tallinna “Emmuse ” koristus
7. 10.04. protestantlike õpetajate kohtumine
8. 13.05. preestrite kohtumine
9. 15.05. protestantlike õpetajate kohtumine
10. 20.06.-25.06. “Teekäijad” laager, 13 hinge
11. 6.07-10.07 Tallinna laager
12.18.07-20.07 Saale Mellowi laager palvetajate
13. 21.07-26.07 ema Teresa õdede laager
15. 27.07 Helsingi birgitiiniõdede külastus koos Tallinna õdedega, 5 õde
14. 01.08.-10.08. ukrainlaste laager ukraina õed, Soomest vanaema, preester Ukrainast
16. 10.08. Via Sonora kontsert mõisas
17. 18.08.-22.08. Tartu õdede peidulaager
17. 17.09. preestrite kohtumine
18. 28.09-30.09. “Emmause” laager Tallinnast invaliididega
19. 23.10. preestrite kohtumine
21. Jõuluteenistus i. Vello Salo
22. Jõuluasjad Vodja algkooli: birgitiiniõdede abi

1998

1. 28.01. preestrite kohtumine
2. 23.02. preestrite kohtumine koos piiskopiga

Share this post

SättedSobib